Kapitola první - První setkání

25. ledna 2008 v 19:09 | Wampirella & Ergien |  Povídka ,Poslové temnoty'
První setkání
A je to tady! První kapitolka společné povídky Poslové Temnoty! Tuhle kapitolku psala Ergien, já jí jenom lehce upravovala:)) tak čtěte a nechte koment.

"Támhle už je brána. Ale vypadá to, že stráže už usnuli," zašeptala osoba v černém plášti s kápí přehozenou přes hlavu. Na zádech se jí houpal luk a zpod pláště jí vyčníval jílec meče, pokrytý různými ornamenty a magickými symboly s nádherným rubínem zasazeným v jeho konci. Kráčela vzpřímeně a pod nohama jí jemně křupal štěrk. Po svých slovech se otočila na postavu kráčející vedle ní. Ta šla naprosto neslyšně a plášť měla lemovaný ornamenty, vyšitými temně rudou nití. Pod pláštěm nesla ukryté dva kratší zahnuté meče. Tvář měla taktéž schovanou pod kápí, ze které jí ovšem vyčuhovalo několik černých pramenů. Místo odpovědi stroze přikývla a rozhlédla se kolem. V příští chvíli už stanuly před velkou dubovou bránou. Černovláska sáhla pod plášť a vylovila jakousi malou krabičku a podala ji své společnici.
"Tohle je tvoje práce, Sabríel." Ta popadla krabičku a pevně sevřela rty. Se soustředěným výrazem jí otevřela. Vyplulo z ní jakési matně rudé světlo, které Sabríel několika pohyby rukou nasměrovala přímo k bráně. Nejdřív se zarazilo o jakousi neviditelnou bariéru, kterou vzápětí prorazilo, a pak se záře rozlila po bráně a zmizela. Obě dívky vyčkávaly. Brána se začala s tichým skřípěním otevírat. Vklouzly dovnitř dřív, než se stačila otevřít úplně. Sabríel pak gestem vytáhla kouzlo z brány, která se hned zavřela, a uložila ho zpátky do malé dřevěné krabičky. Se zamračeným výrazem jí vrátila černovlásce, která jí hbitě schovala.
"Nebýt mého otce, zvládla bych tohle kouzlo sama a nepotřebovala bych žádné pomocné od Goriena."
"Spíš buď ráda, kdyby k tomu všemu nedošlo, tak bys ještě teď hnila v tý svý vesnici."
"Hmm, možná máš pravdu." Nyní už s vyrovnaným výrazem, který jí částečně zakrývala kápě, zvedla hlavu. Náhle ztuhla.
"Někdo jde, Val. Cítím ho," Sykla a zmizela v nejbližší skrýši. Černovláska se otočila a rychle se skryla na druhé straně cesty. Jen o několik vteřin později se zpoza rohu vynořil neznámý, tajemně vypadající, muž. Rozhlížel se kolem sebe. Jako by něco nebo někoho hledal. Ruku měl volně položenou na jílci meče. Postoupil několik kroků dopředu a meč vytáhl. Na jeho ostří se zalesklo měsíční světlo. Byl to středně dlouhý zahnutý meč a měl na sobě vyryté znaky proti zničení, ostrosti a další, které Sabríel nestihla rozpoznat. Muž stál jen kousek od ní. Začala si v hlavě spřádat kouzlo spoutání. Konečky prstů jí brněly. Už stačilo kouzlo jen vypustit. Černovlasý muž se ještě jednou rozhlédl, pak najednou položil meč na zem a poodstoupil.
"Vím, že jste tady," vykřikl. "Jsem Gorienův věrný služebník, stejně jako vy," řekl o poznání tišším hlasem.
"Vítám vás tu a velice by mě potěšilo, kdyby jste se přestaly schovávat. Nemám v plánu tu zůstat až do úsvitu."
"Nezůstávej, my máme své úkoly, které hodláme splnit, tak nevím, proč by nám Gorien posílal služebníka," vykřikla Valeriana, aniž by vylezla ze svého úkrytu. Muž zatnul ruce v pěst a obličej se mu na krátký okamžik stáhl zlobou.
"Já sloužím pouze Gorienovi. Vám mám pomáhat a ne sloužit! Také nejsem nadšený, že vás posílá, zvládl bych to sám, ale nedovolím si, protivit se jeho přímým rozkazům. Před chvílí ke mně totiž přiletěl sark, posel, se zprávou, že by o půlnoci měly dorazit dvě jeho služebnice. Prý je mám náležitě uvítat a poskytnout jim veškeré informace a veškerou pomoc, které jsem schopen." Sabríel si povšimla jeho ironického tónu a úšklebku. Valeriana se mezitím vynořila ze stínu a potichu se připlížila mužovi za záda.
"Hmm, možná, že ani nelžete..." Muž se prudce otočil a vytáhl dýku připraven odrazit útok. Ten však nepřicházel. Valeriana stála v klidu a na tváři jí hrál pobavený úšklebek. Pak si pomalým pohybem stáhla kápi a upřela na muže uhrančivý pohled. V měsíčním svitu vynikla její bledá kůže a uhlově černé vlasy. Muž se narovnal a schoval dýku.
"Vy musíte být lady Dorgorská."
"Ano, to jsem." Odpověděla chladným hlasem.
"Už jsem o vás slyšel. V nejvyšších kruzích kolem Goriena jsou vaše jména známá, ale nikdy nepoctíte svou návštěvou žádný večírek."
"Proč se cpát mezi ty snoby, zbytečně si kazit náladu a navíc tak odhalit svou podobu? " Valeriana si posměšně odfrkla a zkřížila ruce na prsou.
"Kde je vůbec lady Illean? Předpokládám, že je zde také."
"Ano to je. Stojí přímo za vámi a zajímalo by jí vaše jméno!" Černovlasý muž se podíval Valerianě ještě jednou do očí a pak se otočil na Sabríel. Ta si mezitím také stáhla kápi, pod kterou skrývala dlouhé rudé vlasy.
"Já jsem Evil, těší mě, lady Illean." Sabríel se nebezpečně zablesklo v očích, pak ale nasadila škrobený úsměv a naznačila mírnou úklonu.
"Potěšení je na mé straně, ehm, sire Evile."
"Toho sira si můžete odpustit." Poznamenal kousavě.
"Sabríel, přestaň šaškovat," přerušila je Valeriana. "Máme ještě spoustu práce a já nehodlám zbytečně ztrácet čas, takže od vás, Evile, chci nějakou mapu města a seznam lidí, na které se tady můžeme obrátit. Pak taky můžete zařídit, aby nám připravili koupel, nějaké jídlo a čistý pokoj. Zítra, nebo vlastně už dneska, nás taky odvedete do vašeho tajného štábu, nebo něco na ten způsob. Tedy doufám, že nějaký štáb máte..."
"Samozřejmě, že máme," odsekl Evil. " A pokoje už máte máte připravené. Nechal jsem je připravit hned, jak mi přišel vzkaz. Teď vás tedy doprovodím do mého domu.... Mí sluhové vám budou samozřejmě plně k dispozici." Dodal ironicky.
"To je od vás velice milé." Oplatila mu Sabríel s dalším hraným úsměvem a ignorovala Valerianin výhružný pohled. Evil se jen ušklíbl a pokračoval.
"Na dnešní dopoledne je narychlo svolaná schůzka, kde vás představím několika vlivným lidem. Mapu i ten seznam dostanete. Nyní si jen vezmu svůj meč a půjdeme." Valeriana si jen znova pohrdavě odfrkla, nasadila si kápi a podívala se pochybovačným pohledem na Sabríel. Náhle se jí oči stáhly hněvem, bleskově vytáhla meč a sekla proti ní. Sabríel se jen s nechápavým výrazem skrčila a čepel Valerianina meče jí přeletěla jen těsně nad hlavou, kde se střetla s Evilovým mečem. Než se Sabríel odkulila pryč, zasypala jí další sprška jisker, když se meče znova srazily. Když zvedla hlavu a viděla, jak Evil vyrazil Valerianě jeden meč, nelidsky zavrčela,bělmo jí zezlátlo a panenky se jí stáhly do tenkých čárek. Vycenila dlouhé špičaté tesáky a skočila po Evilovi. Jednou silnou ranou mu jeho meč vyrazila z ruky a povalila ho na zem, kde mu rukou, pokrytou temně rudými šupinami s lesklými černými drápy stiskla krk.
"Za to zaplatíš." Promluvila hlubokým, chraplavým hlasem a znovu zavrčela. V tu chvíli k ní zezadu přistoupila Valeriana a pevně jí stiskla rameno.
"Sabríel, nepoddávej se tomu tak." Rudovláska na Evila ještě jednou výhružně zavrčela a vycenila tesáky, které se vzápětí proměnily v normální zuby. I oči se jí vrátily do původní podoby, jenom drápy a síla stisku zůstaly.
"Nechala jsem se trochu unést." Uchechtla se Sabríel na Evila, který se ani nesnažil vymanit z jejího sevření. Valeriana přikývla a podívala se Evilovi přímo do očí.
"Vidím, že jsme se trochu unáhlily. Asi nám ta únava z cesty tak zatemnila mozky, že jsme ti jen na vteřinu uvěřily. Sabríel, mohla bys?"
"S potěšením." Rudovláska se zlomyslně usmála a zesílila stisk.
"Počk-ej-te," zasípal.
"Snažil ses nás zabít a to my nepromíjíme." Evil zalapal po dechu a z ruky mu vyšlehl modrý paprsek. Zasáhl Sabríel, která odletěla o několik metrů dozadu, kde narazila do zdi a svezla se na zem.
"Sabríel!" Valeriana se k ní vrhla a nepřestávala opakovat její jméno. Evil si za ní odkašlal. Upírka se prudce otočila a sekla po něm. Evil jen uskočil a podal jí její druhý meč, jílcem dopředu. Val to dokonale zarazilo. Vrhla na něj podezřívavý pohled.
"Co to má být za hru?"
"Měl jsem ověřit, jestli jste to vy. Takže jsem potřeboval vyprovokovat Illean aby se proměnila. To se potom dračice pozná snadno."
"Zmetku!" Sykla Val. "Tos jí musel ještě omráčit?!"
"Měl jsem se snad nechat zabít?"
"Škoda by tě nebylo."
"No, radši už by jsme měli jít."
"Běžte si sám. Já se teď díky vám musím postarat ještě o Sabríel."
"Nebojte, v domě jí nechám ošetřit, ale nemělo by to být nic vážného."
"Sakra nech nás už na pokoji! Pokoušel ses nás zabít a málem se ti to i povedlo. Jestli tomu říkáte pomoc, tak to o ní nestojíme!" Evil protočil panenky a povzdychl si.
"Řekly jste si o to, omlouvám se." Evil máchl rukou směrem k Val. Vyšlehl další modrý záblesk a Valeriana se svalila vedle Sabríel. Evil si jen znova povzdychl, sebral svůj meč a schoval jej do pochvy. Pak se sehnul, popadl Valerianu a Sabríel a přehodil se je přes rameno. Pod váhou dvou dívčích těl se mírně prohnul a svaly na rukou se mu napnuly. Pomalým krokem vyrazil pryč.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Líbí se vám povídka Poslové temnoty?

Ano 84.7% (50)
Ne 15.3% (9)

Komentáře

1 Anduel Anduel | Web | 27. ledna 2008 v 13:13 | Reagovat

už jsme to psala u Ergi...je to naprostá bomba:-)a já chcu nedřív pokráčo!!! já vím, že ho už  máte, takže s tou stávkou...jako na ní zapomeň, máte tu nedčkavého čtenáře!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama